เสาไฮแมส เสาไฟถนนแบบสูง

เสาไฮแมส เสาไฟถนนแบบสูง เหมาะสำหรับใช้ติดตั้งในพื้นที่บริเวณทางหลวง ทางพิเศษ ทางแยกต่างระดับ สนามบิน
สนามกีฬา โรงงานอุตสาหกรรม ลานจอดรถ สวนสาธารณะ และบริเวณทั่วไป

แข็งแรง ทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน
ชุบด้วยกัลวาไนซ์ ทำให้ทนทานต่อการกัดกร่อนของสนิม และทนทานต่อสภาพอากาศ
ปลาย เสาไฟไฮแมส ส่วนบน ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ชุดวงแหวน ที่ใช้ยึดดวงโคม
ใช้สำหรับติดตั้งกับโคมไฟและบัลลาสต์ทำให้สามารถเคลื่อนที่ได้ และซ่อมบำรุงรักษาได้
ปลายเสาไฮแมสส่วนล่าง มีประตูเสาเพื่อใช้ติดตั้งวินทซ์ สำหรับยกโคมไฟ ขึ้น – ลง
มีชุดโซ่ล็อคใน Sevice Door ป้องกันไม่ให้วงแหวนตกในกรณีที่สลิงขาด
High Mast ทุกต้นผลิตตามมาตรฐาน BS:729 , ASTM A123
ช่องเซอร์วิสบริเวณโคนเสา High Mast สะดวกต่อการบำรุงรักษา
ควบคุมการผลิตตามระบบการรับรองคุณภาพ ISO 9001:2008

คำแนะนำ : ตัวเสาประกอบด้วยท่อนเสา 2-3 ท่อน ต่อด้วยวิธีการสวมอัด โดยมีระยะซ้อนกันไม่น้อยกว่า 80 ชม. ต้านแรงลมได้ 150 กม./ชม. สามารถ ลด เพิ่ม จำนวนดวงโคมภายหลังได้ง่าย